REALIZUJEMY PROJEKT UNIJNY2017-12-04T09:14:25+00:00

Podniesienie innowacyjności Sowiej Doliny poprzez inwestycję w zakresie infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.”
Nadrzędnym celem projektu jest wzrost atrakcyjności i kompleksowości oferty NWP Frank Enozel (kompleksu Sowia Dolina).


Dodatkowo w wyniku realizacji projektu firma planuje zrealizować następujące cele szczegółowe:

  • poszerzyć ofertę o 2 nowe usługi – okolicznościowe imprezy plenerowe oraz wydarzenia sportowo – rekreacyjne oraz 1 ulepszoną usługę – regionalne pakiety pobytowe z elementami rekreacyjno – sportowymi;
  • stworzyć 1 nowe miejsce pracy;
  • zwiększyć przychody z tytułu powadzonej działalności;
  • wdrożyć rozwiązanie prośrodowiskowe z zakresu OZE.


Planowane efekty:

  • wprowadzenie dwóch nowych usług oraz jednej ulepszonej;
  • wzrost zatrudnienia;
  • zwiększenie przychodów;
  • zwiększenie zatrudnienia;
  • wdrożenie rozwiązań prośrodowiskowych.


Całkowita wartość projektu:
436 723,80 zł

Wkład UE: 138 949,25 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.